Logo z napisem: "mental adventure". Nad napisem mózg. Otoczony półkolem z pięcioma kolcami.

Podziel się dobrem z innymi…

Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś.

Ronald Reagan

Projekt charytatywny Fundacji J.B.Bączka

Nad czym pracujemy?

  • RELACJE RODZINNE: MĄŻ – ŻONA,
  • RELACJE RODZICE -DZIECI ZDROWE,
  • RELACJE RODZICE – DZIECI CHORE

Z czym się spotykamy?

  • z brakiem możliwości życia swoim życiem, bo w domu jest osoba z niepełnosprawnością;
  • z trudnościami w budowaniu relacji między osobami z niepełnosprawnością;
  • poczuciem beznadziejności;
  • z chronicznym stresem, który jest obecny w życiu rodzin od lat
  • ze zwykłym ludzkim zmęczeniem
  • z potrzebą wysłuchania bez oceny i osądu…

Sprawdź kodeks etyczny trenera mentalnego.